- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

SalesForce.com اولين خريد خودش را انجام داد (مثل خريدهای اخير ياهو و گوگل يک خريد دو رقمی نسبتا کوچک) ... Skype هم همين امروز اولين خريد خودش را بعد از ملحق شدن به eBay انجام داد (اون هم دو رقمی) ... البته معامله مهم اين روزها ، خريد سه رقمی و 350 ميليون دلاری Red Hat بوده که JBoss را پريروز خريد ...

... واقعا اوضاع داره Bubble ای می شه ! ...


22
فروردین
1385© 2001 - 2010