- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

امسال برای دومين سال متوالی ، چند خبرگزاری و چندين روزنامه و تعداد بسياری وب سايت و تعداد فراوانی وبلاگ و انبوهی ايميل فرواردی بسيج شده اند تا ما يک بار ديگه نوروز عزيزمان را برای 24 ساعت در لوگو گوگل ببينيم و به گفته سايت پيش قدم در اين زمينه، "حرمت جهانی و اقتدار برباد رفته ايرانی" را برای 24 ساعت کسب کنيم و حالش را ببريم ...

اينکه اين همه آدم به دنبال کسب اين "حرمت و اقتدار بر باد رفته" ما هستند ، لابد نيازش واقعا احساس می شه ... اما اگه واقعا حوصله اين همه پيگيری و اکتيويست بازی را داريم ، چرا حتی يک نفر هم نيست که جلو بيفته و پتيشنی ، طوماری ، چيزی درست کنه و بگه "جناب آقای گوگل: متاسفانه اسکريپت نوشتاری زبان فارسی ما در حروف "ک" و "ی" مشکلاتی با زبان عربی داره و مثلا ما اگه بخواهيم حتی دنبال اسم کشورمون "ايران" (با يا بدون اقتدار و حرمت) در گوگل بگرديم ، بايد دو جور جستجو کنيم. اگه ممکنه اين مساله را در الگوريتمتون جوری لحاظ کنيد که ما به جز 21 مارس که به دليل ازدياد اقتدار و حرمت وقت برای کار ديگه ای نداريم ، حداقل بتونيم در بقيه 364 روز سال درست جستجو کنيم ..."

... کسی هست جلو بيفته يا چون تاريخی زير آب نمی ره و حرمت و اقتداری بازگردانده نمی شه پيگيريش صفايی نداره؟ ...


22
اسفند
1384© 2001 - 2010