- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

 • بيايد يک Bug ديگه زندگی را با هم مرور کنيم: " قاطی کردن و Bundle کردن چيزهای مهمی از زندگی که منطقا از هم جدا هستند اما چون معمولا با هم وجود داشته اند ما به يک چشم اونها را ديده ايم." ... مثل اون باگهای قبلی (17May04) اين باگ جنبه های خيلی مختلقی از زندگی (حتی سکس و ازدواج) را تحت تاثير خودش قرار می ده ...

  بيا از سه گانه ساده "کار" ، "پول" و "منزلت اجتماعی" شروع کنيم: همه به دنبال کاری هستند که مناسب باشه ، پول خوبی داشته باشه و شخصيت اجتماعی خوبی را هم برای آدم به دنبال بياره … اما دقت که کنی می بينی ما واقعا داريم از سه تا چيز مختلف صحبت می کنيم که هر کدوم از اونها مستقل از هم وجود دارند: … "پول" و "منزلت اجتماعی" دو چيز جدا هستند ، خيلی ها “کار” و منبع درآمدشون مختلفه ، و يا مثلا خيلی ها (روشنفکرای خودمون) کار و شخصيت اجتماعی شون دو چيز کاملا جدا هستند …. تازه اينها نه تنها از هم جدا هستند ، بلکه اگه برای رسيدن به يکی از اونها از ديگری شروع کنی اشتباه ترين راه دسترسی به اون را انتخاب کردی : مثلا اگه ديده باشی اونهايی که فقط و فقط از کارشون به دنبال پول هستند (و نه لذت کاری و پيشرفت و اينها) معمولا نه تو کارشون پيشرفت می کنند نه پول زيادی در مي آرن … پس بيا ملاک تشخيص اين باگ را اين دو چيز قرار بديم 1) مستقل از Bundle ای که توش هستند وجود داشته باشند 2) اگه برای رسيدن به يکی از چيزهای Bundle ، به سراغ ديگريش بری راه اشتباهی را انتخاب کرده ای.

  يکی از مهمترين جاهايی که اين باگ خودش را نشون می ده سه گانه sex ، love و marriage است .... به طور تاريخی اينها هميشه در يک Bundle ديده شده: " شخصی را انتخاب خواهی کرد (به روش سنتی يا مدرن) ، عاشق او خواهی بود ، با او رابطه جسمی خواهی داشت و تا ابد در کنار او زندگی خواهی کرد" اما دقت که کنی تمام ويژگيهای باگ داستان ما در اين ماجرا وجود داره: sex ، love و marriage تعاريفی کاملا مستقل دارند ، مستقل از هم ديگه هم وجود دارند و هيچ دليل تئوريکی وجود نداره که همه شون در يک جا وجود داشته باشند: يکیش مساله ای کاملا جسمي و فيزيکيه ، يکيش کاملا احساسی و يکيش اجتماعی .... (حتی اوليش در تئوری و عمل مستقل از وجود شخص ديگه ای قابل انجامه!).... باهم خواستن همه اونها با هم ، دقيقا مثل Bundle ديدن کار و پول و شخصيت اجتماعی است: بله ... همه به دنبال کاری با پول خوب و شخصيت اجتماعی بالا هستند .... و به همين ترتيب همه دوست دارند اون The One رويايی وجود داشته باشه که آدم بتونه sex ، love و marriage را برای ابد در يک جا داشته باشه .... همونجور که توصيه نمی کنم به دنبال کاری با پول خوب نباشيد ، نمی خوام توصيه کنم به دنبال اون The One هم نباشيد ، اما فقط بدونيد داريم در يک دنيای واقعی زندگی می کنيم ...

  اگه هنوز پذيرش جدايی اين سه مفهوم sex ، love و marriage براتون سخته ، بيايد تست دوم اين باگ را انجام بديم. (اونی که می گفت اگه برای رسيدن به يکی از چيزهای Bundle ، به سراغ ديگريش بری راه اشتباهی را انتخاب کرده ای) .... واضح هاش را می دونيم: ازدواج برای رسيدن به سکس!؟ ... اشتباه ... عشق به خاطر رابطه جسمی؟! ... اشتباه ... حتی حرفهايی که هميشه شنيديم و واضح بودند را هم دوباره مرور کنيد: .... " ازدواجی که بر پايه عشق شکل نگيره محتوم به شکست است" .... بلکه کاملا و دقيقا بر عکس: ازدواج محتوم به شکست است اگر بر پايه عشق شکل بگيره ... به همون سادگی که محتوم به شکست است اگر بر پايه سکس شکل بگيره ... اينها سه مفهوم کاملا جدا از همديگه هستند که اگر به دنبال هر کدومش هستيد بايد دلايل کاملا فکر شده و حساب شده ای برای اون داشته باشيد ....

  ما عموما دوست داريم چیزها را با هم و Bundle ببينيم و با هم بخواهيم : ... کار برامون شخصيت ، درآمد و پيشرفت بياره .... زندگی مشترک برامون خوشی ، لذت ، پرستيژ و رفاه بياره ... وبلاگ برامون دفتر خاطرات ، محل سر زدن رفقا ، محل کسب شهرت و اعتبار و گاهی پول باشه .... ريیس جمهورمون با شخصيت ، تميز ، عملگرا ، قوی ، روشنفکر وسياستمدار باشه ... .... .... اما اگه اين باگ زندگی را بشناسی و بتونی بين امور مهم دنيا (که متاسفانه Bundle بودن اونها عمری به قدمت افسانه ها داره ) تفکيک قائل بشی ، شايد بتونی قشنگ تر و واقعی تر زندگی کنی .....

  (ايده مطلب از يک دوست خوب در يک شب به ياد موندنی و پر از شاورماهای عربی .... تو چيکن تری بيف .... )


 • 5
  بهمن
  1383  © 2001 - 2010