- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

از صفدر و کفتر و تَکرار ناراضی هستید اشکالی نداره ولی بدونید چیزی به اسم اصلاحات (به عنوان جریانی با تئوری و پشتوانه و کتاب و حرف) به دلیل کندروی یا تندروی یا سرکوب یا هرچی در سال ۱۳۷۸ از بین رفت و چیزی که می‌بینید کاریکاتور اون هست.

حتی همین کسانی که به عنوان اصلاح‌طلب از اون دوران باقی مونده‌اند به دلیل ۲۰ سال فقر جریان و تئوری، آدمهای خوبی هستند ولی مطلقا وابسته به جریانی «فکری» نیستند چون فکری بسط و رشد پیدا نکرده است. همونطور که آدمهای جریان اصول‌گرا هم مطلقا وابسته به جریانی «فکری» نیستند.

کیهان فرهنگی. کیان. ایران فردا. راه نو. پیام امروز. قبض و بسط تئوریک شریعت. ما چگونه ما شدیم. فربه تر از ایدئولوژی ... کلی فکر و کتاب و مجله و سخنرانی و بحث و نقد، پشتوانه جریانی فکری بود به نام اصلاحات که ۲۰ سال پیش به دلیل کندروی یا تندروی یا هرچی به پایان رسید.

برای همینه که میبینیم سخته که از مردم خواست به تئوری و فکر و چیزی «باور» داشته باشند که ۲۰ ساله وجود نداره. #باور_اصلاحات

این حتی یک تحلیل نیست. یک فکت است: بعضی مردم در خیابون هستند «چون» جریانی و فکری به اسم اصلاحات وجود نداره. (و ظاهرا تقلیل اصلاحات به یک جمله که «رفرم تدریجی» است، یا جایگزینیش با چیزی بدون اون پشتوانه به اسم «اعتدال»، یا دموکراسی و تَکرار چهار سال یک بار جواب نداده)


2
Jan
2018© 2001 - 2014