- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

در شانزدهمین سالگرد شروع وبلاگ هم من هنوز درست حسابی از غارم بیرون نیومده ام

فقط در حدی بیرون اومده ام که می تونم استوری اینستاگرام بگذارم. اینکه محو میشه بعد از ۲۴ ساعت برای پرفکشنیستهایی مثل من خیلی خوبه

instagram.com/sjariri


8
Sep
2017© 2001 - 2014