- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

برداشت اول: دولت روحانی تمرکزش را روی تورم گذاشت و رکود ایجاد شد. ای روحانی خنگ!

برداشت دوم: در قدیم در یک فاصله ده ساله، قیمت ارزان ارز به همراه نرخ ارزان بهره بانکی باعث شده بود کسب و کارهایی دارای توجیه اقتصادی شوند که در شرایط عادی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند. بعد که دوره خوشی و منابع ارزان به پایان رسید، اون فعالیتها هم عملا متوقف می شوند و توقف اونها به عنوان «رکود» طبقه‌بندی شد.

مثال: به دلیل آنکه در یک دوره ده ساله یورو با قیمت دولتی ۱۵۰۰ تومان به متقاضیان ارائه می شده، ۶۰۰ میلیون متر مربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در ایران ایجاد شده است. این در حالی است که مصرف تمام ایران، افغانستان و عراق در سال ۲۵۰ میلیون متر مربع است!

وقتی در یک اقتصاد با استفاده از سیاستهای تورمی، رونقی کاذب ایجاد می شود، از بین بردن آثار این رونق کاذب با سه چهار سال رکود همراه خواهد بود ... اقتصاد ایران اکنون مجازات بدمستی‌های گذشته را به صورت خماری پس می‌دهد و این مسیری است که نمی‌توان از آن عبور نکرد.

.................................................................
(خلاصه‌ای از تجارت فردا،‌شماره ۱۹۰، ص ۵۴)


2
Sep
2016© 2001 - 2014