- 35
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors

PersiaBeat - Foreign Firms in Iran


Stats provided by
        

خداحافظی با انتخابات «سی هیچی»

درسته که انتخابات تموم شده و بسته به اینکه به لیست اطلاح طلبان یا اصولگرایان رای دادید از نتیجه سی هیچ تهران خوشحال یا ناراحتید، اما باید بدونید اصولا انتخابات «سی هیچی» در خیلی جاهای دنیا منسوخ شده و به سمت مدلهای بهتری رفته اند.

همونطور که خودتون هم ته دل احساس می کنید، این کمی عجیبه که مثلا هفتاد درصد شرکت کنندگان تهران به لیست اصلاح طلبان و سی درصد مردم به اصولگرایان رای بدهند و نتیجه در آخر «سی هیچ» بشه و کسی از اصولگرایان برای نمایندگی اون سی درصد تهران در مجلس نباشه. (همین طور برای برد پنج هیچ اصولگرایان در مشهد یا بقیه هیچ‌های دیگه).

انتخابات سی هیچی که در تهران نمونه اش را دیدید سیستمی است به نام «نمایندگی اکثریتی». اما چیزی که خیلی کشورها به دلیل مشکلات این سیستم به سمتش رفتند و در حدود صد کشور دنیا داره اجرا میشه مدلی است به نام «نمایندگی تناسبی» (Proportional Representation). در این سیستم هر حزب به تناسب آرای دریافتی صاحب کرسی میشه. مثلا درهمین انتخابات تهران، حالا که هفتاد درصد آرا متعلق به اصلاح طلبان و سی درصد متعلق به اصول گرایان بوده، کرسی های مجلس به جای سی هیچ، به همین نسبت هفتاد سی تقسیم میشه. (یعنی ۲۱ اصلاح طلب به مجلس می روند و ۹ اصولگرا).

درسته که انتخاباتی که انجام شد نه حزبی بود نه حتی خیلی انتخابات، و اینکه خود همین نمایندگی تناسبی هم مدلهای مختلف و پیچیدگیهای زیادی داره، ولی حالا که لیستی و کیلویی و شبه حزبی رای دادیم خوبه بدونیم بقیه دنیا هم چه کار می کنند و به چه سمتی حرکت کرده اند.


11
Mar
2016



© 2001 - 2014