- 35
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors

PersiaBeat - Foreign Firms in Iran


Stats provided by
        

شروع سال پانزدهم وبلاگ‌نویسی

blogday-big.jpg

در سفر هستم و همین که سیستم و قابلیت نوشتن در این وبلاگ هنوز بعد از ۱۴ سال فعال هست خوشحالم. سعی می کنم در روزهای آینده بیشتر بنویسم.


7
Sep
2015© 2001 - 2014