- 35
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors

PersiaBeat - Foreign Firms in Iran


Stats provided by
        

در بین دوستان خوشحال از توافق، در مورد نقش دکتر ظریف دو نظر مختلف دیده می شه: یک طرف نقش ایشان را در حد دکتر مصدق و کاندیدای ۱۴۰۰ و غیره بالا برده اند و طرف دیگر این بالا بردن نقش دکتر ظریف را نشانه دیگری از باگ «قهرمان سازی» در تاریخ ما می داند. به نظر می رسد واقعیت جایی در میانه است: هم نقش ایشان به مشابه نوک حمله و تمام کننده کار در شبها و روزهای یکی از پیچیده ترین چانه زنی های تاریخ دیپلماسی جهان بی سابقه است. هم نمی توان از نقش شخص روحانی به عنوان یک مذاکره کننده تمام عیار، تیم کارشناسی دکتر ظریف و همچنین بدنه کارشناسی کل نظام، مثلا افرادی مانند دکتر ولایتی غافل بود. (تحکم بی سابقه ولایتی به جلیلی در آن مناظره تاریخی، مهمترین نشانه چرخش واقعی بدنه نظام در پرونده هسته‌ای ماهها پیش از روی کار آمدن و انتخاب روحانی و ظریف و بر و بچه‌هاست: «بینید جناب آقای جلیلی! بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست، آنچه مردم مي‌بینند این است که شما چند سال است مسوول پرونده ی هسته‌اي هستید، یک قدم هم پیش نرفته‌ایم، تحریم ها بیشتر شده و هر روز فشارش بر روی مردم مي‌آید. ... هنر دیپلماسی بیانیه صادر کردن و خواندن بیانیه پشت میز مذاکره نیست!»)


3
Apr
2015© 2001 - 2014