- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

در سال 2003 امارات از آلمان پيشی گرفت و به بزرگترين کشور صادر کننده به ايران تبديل شد (عمدتا صادرات مجدد). در عرض دو سال، حجم اين صادرات دو برابر شد و در سال 2005 به 7 ميليارد دلار رسيد. (منبع EIU)


1
اردیبهشت
1386© 2001 - 2010