- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

اين اکستنشن بازی که بچه ها شروع کرده اند جالبه. (من راستش فرصت سر و کله زدن با فايرفاکس را هيچ وقت نداشتم. همين که با کمی تاخير چند ماه پيش از وجود خودش با خبر شدم و ازش استفاده می کنم خودش خوبه. وای که من چه چيزهايی را اين دو سال که درگير بودم از دست داده ام ... :-( ...

راستی بحث اين اکستنشن بازی شد، جالبه که انگار بازی يلدا هنوز هم ادامه داره! ... (1 و 2 و 3 و 4 و 5)


10
بهمن
1385© 2001 - 2010