- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • دقت کرديد چرا Gmail به ايميلهايی که می فرستيم و می گيريم اسم Conversation می گذاره؟ .... Conversation دقيقا استفاده ایه که من برای ارتباط با يک سری از بچه ها از طريق Gmail انجام می دم و خيلی خيلی بهتر از مسنجر ها يا ايميل است ... در مسنجر ها تو بعد از سلام و عليک اوليه ديگه بايد در دسترس باشی (اگه نه Buzz و Buzz بازی شروع می شه ... و البته جالب هم نيست وسط چت طرف را بکاری و به کارهای خودت برسی)... از اون طرف استفاده از ايميل هم برای چندين پيغام در روز مشکلات خودش را داره ( Inbox زودی پر و شلوغ می شه و اينها ) .... اينجاست که Gmail به همراه اون Gmail Notifier اون زير شاهکار می کنه: هر موقع خواستی ازش استفاده Chat ای می کنی ... هر موقع خواستی استفاده Email ای ...

  • "... آشپزخونه زندگی مجردی به دو دوره تقسيم می شه: دوران قبل از داشتن دستمال آشپزخونه (Tea Towel) و دوران بعد از اون ..."


  • 5
    اردیبهشت
    1384    © 2001 - 2010