Salman's Weblog
 
     
   
     [ Dec 31, 2002 ]   [ Dey 10, 1381 ]      
       
 
 • بوش امسال يك ميليون كارت كريسمس براي افراد مختلف فرستاده ! ... اين در حاليه كه كلينتون در آخرين سال رياست جمهوريش 400 هزار كارت فرستاده بوده و آيزنهاور كه اين كار را باب كرده بوده تنها 1100 كارت پست كرده بوده ! ... ( منبع : New Yorker )
 •    
         
   
     
         

       [ Dec 28, 2002 ]   [ Dey 7, 1381 ]      
         
   
 • « ... الگانس حقاني !! ... »
 •    
         
   
     
         

       [ Dec 26, 2002 ]   [ Dey 5, 1381 ]      
         
   
 • « ... كامپيوترم حالش خوب نيست :-( ... »
 •    
         
   
     
         

       [ Dec 23, 2002 ]   [ Dey 2, 1381 ]      
         
   
 • قبلا در مورد Patent‌ ها و ثبت اختراع و ايده ها نكاتي را نوشته بودم ( Sep 1 ) ... اخيرا شركت AOL ايده Instant Messaging را به نام خودش ثبت كرده و بدين ترتيب مي تونه از مسنجرهاي معروف MSN و Yahoo تقاضاي Licence بكنه ... البته همين Patent ‚ AOL چيزهايي به مهمي Cookie ها و SSL را هم در اختيار داره ولي هنوز از اونها استفاده اي نكرده ...
  ( منبع : Yahoo News )
 •    
         
   
     
         


    آرشيو    
         
   
  2002

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11 - Dec 20
  Dec 1 - Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 1 - Sep 10
  Aug 21 - Aug 31
  Aug 11 - Aug 20
  Aug 1 - Aug 10
  Jul 21 - Jul 31
  Jul 11 - Jul 20
  Jul 1 - Jul 10
  Jun 21 - Jun 30
  Jun 11 - Jun 20
  Jun 1 - Jun 10
  May 21 - May 31
  May 11 - May 20
  May 1 - May 10
  Apr 21 - Apr 30
  Apr 11 - Apr 20
  Apr 1 - Apr 10
  Mar 21 - Mar 31
  Mar 11 - Mar 20
  Mar 1 - Mar 10
  Feb 21 - Feb 28
  Feb 11 - Feb 20
  Feb 1 - Feb 10
  Jan 21 - Jan 31
  Jan 11 - Jan 20
  Jan 1 - Jan 10

  2001

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11- Dec 20
  Dec 1- Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 7 - Sep 10


  Back to Latest